Waartoe is Tri-ict consultancy in staat?

 

Tri-ict consultancy levert sinds januari 2007 op freelance basis business consultancy diensten in de vorm van

projectmanagement, changemanagement, testmanagement en andere ict gerelateerde activiteiten.

 

Tri-ict consultancy is in staat om binnen de opdracht een brugfunctie te vervullen tussen enerzijds de business (opdrachtgever) en de ict-leveranciers

anderzijds en zorg te dragen dat beide partijen op elkaar zijn afgestemd.

Hierdoor krijgt de opdrachtgever waar hij om vraagt en levert de ict-leverancier het afgestemde product.

Tri-ict consultancy is bekend met de bedrijfsprocessen van Zorgverzekeraars en Zorgkantoren en hun ondersteunende systemen zoals

OpenZorg, OpenAWBZ en AZR.

 

Voor meer informatie mail naar info@tri-ict.nl